Anmäl dig här!

ANMÄLAN 8-9 juni 2018
Riksteatern Kalmar län bjuder in till träff med representanter från lokala riksteaterföreningar i länet.  Obs! En person per anmälan, flera representanter från varje förening välkomnas – Riksteatern Kalmar län står för kostnaderna inkl resa med billigaste färdsätt – samåk gärna!

 

ANMÄLAN 1 september 2018 Mundekulla styrelsekick-off
Alla i styrelser och valberedningar i riksteaterföreningar i Sydost – Blekinge, Kalmar län och Kronoberg – bjuds in att starta hösten med en inspirerande styrelsekick-off!

inbjudan Mundekulla 2018

(Rubrikerna är länkar till anmälningsformulär)