Barn & Unga

Vad gör Riksteatern Kalmar län Barn & Unga?


VI ARBETAR MED BARN OCH UNGAS RÄTT ATT KOMMA I KONTAKT MED PROFESSIONELL SCENKONST

Barn- och ungaverksamheten riktar sig främst till skolan. Vi ansvarar för och förmedlar ett subventionerat scenkonstutbud till skolorna i länet varje termin samt ser till att föreställningarna i utbudet håller hög kvalité och professionell standard. Utbudet riktar sig till åldrarna 3-19 år och består exempelvis av scenkonst som teater, dans och nycirkus.

Vi arbetar även med att skapa mötesplatser och kompetensutveckling för skolkultursamordnare och ombud i länet för att ytterligare stärka scenkonstens och kulturens ställning i skolan och i länet.

FÖR DIG SOM ARBETAR; ARRANGERAR ELLER VILL UPPLEVA SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA- KIKA IN PÅ HT 17 KALENDARIUM! Kalendarium scenkonst HT 2017

 

FORTBILDNING DANS
Den 13 November 2017 kl. 15:30- 17:45 (OBS endast 70 platser)  i Konsertsalen på Oscarsgymnasiet arrangerar Riksteatern kalmar län och Dans i sydost en fortbildningsträff, i samarbete med Oscarsgymnasiet, Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Byteatern, om dans för barn och unga.
Är du kultursamordnare, kulturombud, lärare, pedagog eller arrangör av scenkonst för barn och unga? Då välkomnar vi dig till denna träff!
En träff om kreativt lärande i syfte att stärka kunskapen om och samtalet kring dans för barn och unga. Du får en ökad förståelse för hur dans kan användas som kunskapsväg och stimulera till lärande och reflektion.
Missa inte detta unika tillfälle att ta del av en alldeles fantastisk dansföreställning. Black Forest är ett verk av Norrdans internationella ensemble och vid detta tillfälle ges en unik möjlighet att träffa koreografen bakom verket.
Kostnad: 250 :-/p.p
Gruppris: 1500:-organisation/skola upp till 10 deltagare. Anmäl alla med namn!

Anmälan HÄR!


RELEVANT

Riksteatern Kalmar län arbetar i enlighet med den av regionförbundet Kalmar län antagna strategin RELEVANT. Det är en skolkulturstrategi som ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

”Fokus för strategin är grundskoleelverna i Kalmar län. Läroplanen utgör ramverket. Målet är samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet i syfte att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Det långsiktiga syftet är att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur.”

Bild samverkan, Relevant

 

Kulturbus

I Kalmar län finns nätverket Kulturbus där de regionala kulturinstitutionerna och kulturorganisationerna som arbetar med länsverksamhet för barn och unga ingår. På hemsidan www.kulturbus.se går det att läsa mer om respektive organisations verksamhet. Där finns också det subventionerade scenkonstutbudet, som Riksteatern Kalmar län erbjuder länets skolor varje höst och vår.

 

Är du producent?

Utbudet för skolorna beslutas varje vår inför kommande helår. Under hösten presenteras kommande vårs utbud på utbudsfestivalen Skolscen Sydost i Ronneby. Under våren presenteras kommande hösts utbud för Kalmar län under en utbudsdag i mars. Information, videos och bilder delges.

För mer information om festivalen Scenkonst Sydost gå in på sidan Utbudsdagar barn & unga. Där finner du även information om andra aktuella utbudsdagar.

Är du intresserad av att medverka i festivalen?
Kontakta Teaterkonsulenten i Blekinge.

Frågor?

Kontakta verksamhetsutvecklare/Scenkonstkonsulent Barn & Unga
Jonna Ahlander