För producenter

Vi på Riksteatern Kalmar län använder oss av och rekommenderar både producenter och arrangörer att använda sig av Scenkonstportalen.se

Vad är Scenkonstportalen?

Riksteaterns uppdrag är att arrangera, förmedla och producera scenkonst. Riksteatern ska också utveckla och samordna förmedlingen av scenkonst i Sverige. Scenkonstportalen är en del av Riksteaterns förmedlingsprojekt.
Scenkonstportalen är ett webbaserat verktyg, en webbkatalog som ska samla alla turnerande professionella scenkonstutövares föreställningar inklusive Riksteaterns egen repertoar på www.scenkonstportalen.se
Scenkonstportalen ska vara en mötesplats och förenkla och effektivisera förmedlingen för olika yrkesgrupper. Det ska bli lättare för till exempel scenkonstutövare, producenter, arrangörer, kommuner och skolor att mötas.
Scenkonstportalen gör det tydligt för hela branschen, vilka föreställningar som turnerar i landet, vilket det samlade utbudet är och vilka behov som fylls.
Scenkonstportalen ska också vara en faktabank och ett forum för påverkan, debatt, kontakt, utveckling och inflytande. På Scenkonstportalen ska det till exempel finnas information om alla regionala subventionsregler, lokaler, pågående turnéer och marknadsföringshjälp som förenklar för utövare och arrangör. Scenkonstportalen ger utövare i hela landet möjlighet till samma skyltfönster.
Scenkonstportalen finansieras av Riksteatern i syfte att tillgängliggöra och sprida scenkonst över hela landet.

Hur fungerar Scenkonstportalen?

Professionella utövare och producenter som har en turnerande verksamhet kan registrera sig på www.scenkonstportalen.se. Deras utbud blir då synligt för i ca 240 Riksteaterföreningar, ca 50 anslutna organisationer, ca 1400 bygdegårdar, ca 660 Folkets Hus och Parker, samt 290 kommuner som alla uppmuntras att söka sin information här. En arrangör kan sedan skicka en intresseanmälan till en producent eller tvärtom.

Varför Scenkonstportalen?

Riksteatern har i uppdrag att utveckla och samordna förmedling i Sverige. Syftet med Scenkonstportalen är att samordna hela Sveriges turnerande scenkonstutbud och underlätta för lokala arrangörer att hitta ny scenkonst och för turnerande scenkonstutövare att synliggöra sig.
Riksteaterns regionala teaterkonsulenter har mångårig erfarenhet av att förmedla scenkonst till alla typer av arrangörer; de egna riksteaterföreningarna, skolor, förskolor, bibliotek, bygdegårdar, med flera.

Förmedlings- och utvecklingsarbetet som idag bedrivs runtom i landet samlas ofta i egna regionala portaler och i lokala projekt- och erfarenhetsbanker, vilket gör att verksamheten riskerar att låsas in i ett regionalt sammanhang och inte alltid kommer hela landet till godo. Scenkonstportalen samordnar och utvecklar den förmedlingsverksamhet som redan finns idag när den öppnar upp för ett nationellt utbud där alla arrangörer ges tillgång till ett samlat utbud. Scenkonstportalen blir därmed ett effektivt planeringsverktyg för att möta allas behov.