REPERTOAR- OCH PUBLIKSTÖD Ansök här!

Riksteaterns riktlinjer för Repertoar- och Publikstöd

Stöd för repertoar- och publikarbete ska ge fler möjlighet att ta del av scenkonst, exempelvis genom att presentera dans och teater på platser där detta inte är så vanligt. Arbetet med stöd för repertoar- och publikarbete kan både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning) som på kort och eller lång sikt bidrar till att komma närmare visionen om scenkonst för alla överallt. Stödet utbetalas endast till riksteaterföreningar.

Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer. Inom stödet prioriteras fria aktörer med annan statlig och regional finansiering och särskilt aktörer verksamma inom dansområdet. Föreställningsverksamhet kan också avse samarbete med länsteatrar och Riksteatern.

Kriterier för Repertoar- och Publikstöd i Kalmar län

  • Stöd kan sökas för offentliga föreställningar av fria scenkonstproducenter med offentligt eller regionalt stöd för sin verksamhet, länsteatrar, Riksteatern m fl
  • Stödet skall gå till arrangemang för att utveckla samarbete med lokalhållare, civilsamhället, nå ny publik och/eller samverka med annan medlemsorganisation
  • Max 5000 kr per ansökan eller 25% av gage kan beviljas vid ansökan om stöd till offentlig föreställning
  • Stöd kan även sökas för tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning) upp till 2000 kr per ansökan
  • Endast Riksteaterföreningar kan söka stödet
  • Varje Riksteaterförening kan beviljas stöd två gånger per år

Praktisk info för Repertoar- och Publikstödet

  • Stödet fördelas enligt principen ”först till kvarn”
  • Stöd kan sökas retroaktivt för arrangemang under 2018 men ska för 2019 med fördel sökas inför planerat arrangemang/aktivitet
  • Utbetalning ska göras i slutet av en termin efter genomfört och ”publikredovisat” arrangemang.
  • Stöd kan sökas löpande under året. När rutiner är satta planeras sista ansökningsdag för vårsäsongen vara den 31 maj och för höstsäsongen den 15 december men under 2018 och 2019 kan detta variera något.