Stöd

1. Small Village-stöd

Riksteatern Kalmar län ger stöd till arrangemang utanför tätorterna.
Stödet ges för arrangemang där en riksteaterförening är samarbetspart.
Small-village-stöd kan sökas för alla typer av föreställningar.
Info om Small Village Theatre

Kontakta gärna Camilla Frosterud om du vill veta mer.
Länk till PDF med ansökan

 

2. 20:an

Riksteatern Kalmar län ger 20 kronor i stöd per elev vid offentliga föreställningar där skolan och riksteaterarrangören samarbetar. Stödet söks av arrangören i efterhand.
Ansökningsblankett för 20:an som Pdf

3. Bussresor för gymnasieklassen

Riksteatern Kalmar län ger stöd till teaterresor för gymnasieelever där riksteaterarrangörer och skolan samarbetar. Stödet ska sökas och beviljas/avslås före arrangemanget.
Ansökningsblankett för bussresor som pdf

4. Subvention av centralt inköpt scenkonst i skolan (barn & unga)

Riksteatern Kalmar län sätter terminsvis ihop ett utbud bestående av ca. 25-30 scenkonstföreställningar till målgrupperna 3-19 år. Föreställningarna i utbudet är subventionsberättigade och utgår i form av att Riksteatern Kalmar län tar 5-10% av totalbeloppet eller bekostar eventuell övernattning och reseersättning för producenten. För att vara berättigad subvention förutsätts att vissa riktlinjer följs. Dessa finner ni i dokumentet nedan.
Riktlinjer för subvention av scenkonst för barn och unga i Kalmar län_2016

5. Sponsring och ekonomiskt stöd för kulturen i länet

Är du eller ditt företag/organisation intresserad av att stödja scenkonsten i länet ekonomiskt? Hör av dig till Camilla Frosterud så hittar vi ett samarbete som gynnar alla!

Att sponsra
Best Western: Riksteaterns huvudsponsor