Stöd och subventioner

1. Stöd för Repertoar- och publikutveckling


Stöd för repertoar- och publikarbete ska ge fler möjlighet att ta del av scenkonst, exempelvis genom att presentera dans och teater på platser där detta annars presenteras i låg utsträckning. Arbetet med stöd för repertoar- och publikarbete kan både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning, marknadsföringskampanj eller medlemsvärvarkampanj) som på kort och eller lång sikt bidrar till visionen och målet om scenkonst för alla överallt. Stöd för repertoar- och publikarbete utbetalas endast till riksteaterföreningar. Vid arrangemang ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer. Inom stödet prioriteras fria aktörer med annan statlig och regional finansiering och aktörer verksamma inom dansområdet. Föreställningsverksamhet kan också avse samarbete med länsteatrar och Riksteatern.  

=> Repertoar-och publikutvecklingsstöd- läs mer här!

=> Ansök här!

=> Redovisa här!

 

2. 20:an

Riksteatern Kalmar län ger 20 kronor i stöd per elev vid offentliga föreställningar där skolan och riksteaterarrangören samarbetar. Stödet söks av arrangören i efterhand.
Ansökningsblankett för 20:an som Pdf

3. Bussresor för gymnasieklassen

Riksteatern Kalmar län ger stöd till teaterresor för gymnasieelever där riksteaterarrangörer och skolan samarbetar. Stödet ska sökas och beviljas/avslås före arrangemanget.
Ansökningsblankett för bussresor som pdf

4. Sponsring och ekonomiskt stöd för scenkonsten i länet

Är du eller ditt företag/organisation intresserad av att stödja scenkonsten i länet ekonomiskt? Hör av dig till Camilla Frosterud så hittar vi ett samarbete som gynnar alla!

Att sponsra

 

Small Village Theatre har upphört

Riksteatern Kalmar län har tidigare subventionerat föreställningar med stödet Small Village Theatre. Detta stöd går inte längre att söka.