Stöd

1. Stöd för Repertoar- och publikutveckling

Nytt stöd att söka – mer info presenteras här inom kort!

2. 20:an

Riksteatern Kalmar län ger 20 kronor i stöd per elev vid offentliga föreställningar där skolan och riksteaterarrangören samarbetar. Stödet söks av arrangören i efterhand.
Ansökningsblankett för 20:an som Pdf

3. Bussresor för gymnasieklassen

Riksteatern Kalmar län ger stöd till teaterresor för gymnasieelever där riksteaterarrangörer och skolan samarbetar. Stödet ska sökas och beviljas/avslås före arrangemanget.
Ansökningsblankett för bussresor som pdf

 4. Sponsring och ekonomiskt stöd för scenkonsten i länet

Är du eller ditt företag/organisation intresserad av att stödja scenkonsten i länet ekonomiskt? Hör av dig till Camilla Frosterud så hittar vi ett samarbete som gynnar alla!

Att sponsra

 

Small Village har upphört

Riksteatern Kalmar län har tidigare gett stöd till arrangemang utanför tätorterna. Detta stöd går inte längre att söka.
Kontakta gärna Camilla Frosterud om du vill veta mer.