Styrdokument

Riksteatern Kalmar läns verksamhet styrs av ett antal nationella/regionala beslut och överenskommelser.

Riksteaterns kongress 2015
Kongressen är Riksteaterns högst beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Ombud och observatörer från riksteaterföreningar, ansluta organisationer och Riksteatern regionalt möts för att påverka Riksteaterns framtid. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetens inriktning, samt väljer Riksteaterns nationella styrelse. Mellan varje kongress hålls också Framtidsforum på olika platser i landet för att folkrörelsen även ska ha möjlighet att påverka mellan kongressperioderna. 2015 års kongress hölls i Göteborg.

Riksteaterns kongress snabbprotokoll 2015 (PDF)
Riksteaterns kongress sammanfattning beslut 2015 (PDF)