VERKSAMHET

Riksteatern Kalmar län är verksam främst inom Kalmar län och genom olika nätverk också på flera håll i landet. Läs mer i vår verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

RKL_Verksamhetsberättelse 2017

RKL Verksamhetsplan 2017-19

Inom nätverket Scenkonst Sydost bedrivs mycket av Riksteatern Kalmar läns arbete. I nära samarbete med de regionala Riksteaterföreningarna i Kronoberg och Blekinge, länsteatrarna Byteatern Kalmar länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Dans i Sydost verkar man för arrangörernas och publikens bästa. Läs mer i vår verksamhetsplan.

Scenkonst Sydost VP 2015-2017